Daily Archives: 25/2023/07

ความสำคัญของ excel ในที่ทำงาน

excel อาจเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในที่ทำงานในปัจจุบัน นั่นเป็นเหตุผลที่พนักงานและพนักงานที่คาดหวังจำนวนมากจำเป็นต้องเรียนรู้ excel เพื่อเข้าหรืออยู่ในที่ทำงาน จากมุมมองของผู้ว่าจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำงานด้านระบบสารสนเทศ การใช้ excel เป็นเครื่องมือประมวลผลสำหรับผู้ใช้ปลายทางนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ไม่เพียงแต่นักธุรกิจจำนวนมากเท่านั้นที่ใช้ excel ในการทำงานประจำวันในที่ทำงาน

โดยทั่วไปแล้ว excel ครองอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สเปรดชีต

มีความจุสำหรับสเปรดชีตได้ถึงหนึ่งล้านแถวใน 16,000 คอลัมน์ ทำให้ผู้ใช้สามารถนำเข้าและทำงานกับข้อมูลจำนวนมหาศาล และได้รับประสิทธิภาพการคำนวณที่รวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา นอกสถานที่ทำงาน excel มีการใช้งานอย่างกว้างขวางสำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สมมติว่าคุณมีโฮมออฟฟิศ คุณสามารถใช้ excel เพื่อคำนวณภาษีการขายจากการซื้อ คำนวณต้นทุนการเดินทางโดยรถยนต์ สร้างตัวแปลงอุณหภูมิ คำนวณราคาพิซซ่าต่อตารางนิ้ว และทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ป้อนเข้า คุณสามารถติดตามหนี้สิน รายได้ และทรัพย์สินของคุณ

กำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ คำนวณมูลค่าสุทธิของคุณ และใช้ข้อมูลนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนการขอจำนองบ้านหลังใหม่ การใช้งานส่วนบุคคลสำหรับ excel แทบจะไม่มีที่สิ้นสุดพอๆ กับที่ธุรกิจใช้สำหรับซอฟต์แวร์นี้ และบทช่วยสอน excel จะเจาะลึกถึงการใช้งานจริงของโปรแกรมสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและธุรกิจ การใช้สเปรดชีตบนคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องใหม่ สเปรดชีตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

โปรแกรมสเปรดชีตได้ส่งผลกระทบต่อโลกธุรกิจ 

ตลอดแนวทางนี้ สเปรดชีตที่ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นเครื่องมือที่แพร่หลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบทั่วโลก ปัจจุบัน ผู้ใช้ปลายทางใช้ excel เพื่อสร้างและแก้ไขสเปรดชีต ตลอดจนสร้างหน้าเว็บที่มีลิงก์และข้อกำหนดด้านการจัดรูปแบบที่ซับซ้อน พวกเขาสร้างมาโครและสคริปต์ แม้ว่าโปรแกรมเหล่านี้บางโปรแกรมจะมีขนาดเล็กและเป็นการคำนวณเพียงครั้งเดียว แต่หลายโปรแกรมมีความสำคัญมากกว่าและส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงินและธุรกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ใช้งานกันอย่างแพร่หลายโดยธุรกิจ หน่วยงานบริการ

กลุ่มอาสาสมัคร องค์กรภาคเอกชน นักวิทยาศาสตร์ นักเรียน นักการศึกษา ผู้ฝึกสอน นักวิจัย นักข่าว นักบัญชี และอื่นๆ ได้กลายเป็นวัตถุดิบหลักของผู้ใช้ปลายทางและนักธุรกิจ ข้อดีของ excel คือสามารถใช้เป็นเครื่องรับข้อมูลในที่ทำงานหรือข้อมูลทางธุรกิจ หรือเป็นเครื่องคิดเลข เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ ตัวแปลงข้อมูล หรือแม้แต่สเปรดชีตแสดงผลสำหรับการตีความข้อมูล excel เรียนรู้สามารถสร้างแผนภูมิหรือกราฟ ทำงานร่วมกับฟังก์ชัน นำเข้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต สร้างแผนผังความคิด และจัดลำดับข้อมูลตามลำดับความสำคัญ