Daily Archives: 23/2023/04

อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าสิ่งที่คุณต้องรู้

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการค้นหาศูนย์อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองคือสิ่งนี้ ศูนย์จัดชั้นเรียนตามหรือมาตรฐานอื่น ๆ ของรัฐบาลกลางหรือรัฐหรือไม่ หากคุณใช้การฝึกอบรมอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ คำตอบคือใช่ บ่อยครั้งที่บริษัทต่างๆ มักจะสะดวกกว่าในการแสวงหาการฝึกอบรมออนไลน์เมื่อเทียบกับการฝึกอบรมส่วนตัวภายในบริษัทในกรณีส่วนใหญ่ทางออนไลน์เป็นทางเลือกที่ดีและราคาไม่แพงสำหรับบริษัทต่างๆ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการฝึกอบรมภาคบังคับ ในความพยายามของคุณเพื่อค้นหาการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยม

อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าที่คุณสอนเป็นไป

ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ สังเกตว่าฉันไม่ได้พูดว่าการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกลาง ในกรณีส่วนใหญ่ ไม่มีวิธีการสอนหรือเรียนรู้ที่ถูกหรือผิด ตราบใดที่มีการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าจะได้รับการฝึกอบรมจากที่ใด ทราบว่าบางมาตรฐานต้องมีการฝึกอบรมประจำปีหรือรายปี ตัวอย่างเช่น การสื่อสารเกี่ยวกับอันตรายจำเป็นต้องสอนให้กับพนักงานทุกคนทุกปี จำเป็นต้องสอนอุปกรณ์อื่นๆ เช่น อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าเพียงครั้งเดียวในการมอบหมายครั้งแรกของพนักงาน ตราบใดที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อบังคับบางอย่างกำหนดให้พนักงานต้องมีโอกาสซักถาม แม้ว่าคุณจะนำเสนอเนื้อหาทางออนไลน์หรือผ่านวิดีโอ ตราบใดที่คุณเปิดโอกาสให้ถามและตอบ แสดงว่าคุณปฏิบัติตาม จะต้องรักษาใบรับรองบางอย่างให้เป็นปัจจุบัน  เหล่านี้มีความเฉพาะเจาะจงมาก ดังนั้นคุณควรตรวจสอบกับศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่า ของพวกเขาจะนำไปใช้กับการรับรองที่คุณกำลังฝึกอบรม

นี่ไม่ได้หมายความว่าจะน้อยหน้าใคร 

มีไว้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าศูนย์ความปลอดภัยของคุณมีการฝึกอบรมเฉพาะสำหรับความต้องการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ทำงาน อุบัติเหตุและอันตรายต่อสุขภาพถือเป็นเรื่องธรรมดา การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยมีความสำคัญเนื่องจากจะช่วยลดโอกาสของอุบัติเหตุและอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ในสถานที่ทำงาน นายจ้างต้องให้การฝึกอบรมนี้แก่พนักงาน

โดยเฉพาะคนงานที่เกี่ยวข้องกับโรงสีและโรงงานเครื่องจักรกลหนัก อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าจากความประมาทเลินเล่อของมนุษย์ ความไม่รู้เกี่ยวกับการจัดการเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อย่างเหมาะสมอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้เช่นกัน พนักงานของคุณสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุได้เนื่องจากสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุอาจมีมูลค่ามหาศาล  การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุยังส่งผลเสียต่อชื่อเสียง

อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า