Daily Archives: 14/2021/11

รถขนส่งสารเคมีเพื่อดูแลและควบคุมยานพาหนะบนถนนสาธารณะ

 

สินค้าและวัสดุสิ้นเปลืองของอเมริกาถูกขนส่งข้ามรัฐของเรายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์ และโดยส่วนใหญ่แล้ว เราไม่รู้ว่ารถบรรทุกพ่วงขนาดใหญ่เหล่านั้นมีอะไรบ้างรถขนส่งสารเคมี แน่นอนว่าเราเคยได้ยินข่าวลือเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ แท่งทองคำสำหรับ Fort Knox และกล้วยที่มีทารันทูล่า แต่พวกมันถูกควบคุมอย่างไร รถขนส่งสารเคมีใครบอกว่าบรรทุกอะไรได้บ้าง เท่าไหร่ หรือแม้แต่รถพ่วง คนขับ และรถแทรกเตอร์สามารถลากสินค้าเหล่านั้นได้อุบัติเหตุ

ทางถนนมักเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ารถขนส่งสารเคมี มักเกี่ยวข้องกับผู้คน สถานที่ ยานพาหนะ และถนน เมื่อเกิดเหตุขึ้น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะแย่งชิงไปยังที่เกิดเหตุเพื่อลดการบาดเจ็บเพิ่มเติม สินค้าที่เสียหาย รถขนส่งสารเคมีและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม รัฐบาลของเราได้ริเริ่มกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา US DOT เพื่อดูแลและควบคุมยานพาหนะบนถนนสาธารณะและระหว่างรัฐของเรา นอกเหนือจากการกำหนดให้แต่ละรัฐให้ยืมมือกับแผนกมุมมองของตนเอง DOT

ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ การตรวจสอบความปลอดภัยอาจเกิดขึ้น

ยังกำหนดให้ผู้ขับขี่และ “แท่นขุดเจาะ” ทั้งหมดต้องผ่านการทดสอบบางอย่างคนขับรถบรรทุกต้องได้รับอนุญาตจาก DOT เพื่อลากวัตถุอันตราย ของเหลวในถัง ผู้โดยสารหลายคน ยานพาหนะขนาดใหญ่ สารกัมมันตภาพรังสี วัสดุที่เป็นอันตรายทางชีวภาพ ฯลฯ แทบทุกคนขับที่ถูกกฎหมายที่มีใบขับขี่เชิงพาณิชย์รถขนส่งสารเคมีได้ผ่านการทดสอบบางประเภทที่อนุญาต ผู้ปฏิบัติงาน CDL เพื่อลากวัสดุ ของเสีย หรือสินค้าเฉพาะ รถขนส่งสารเคมีผู้ขับขี่หรือผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนต้องแสดงและระบุภาระของตนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อถูกถาม สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายดึงตัวไปตรวจสอบ

ความปลอดภัย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ การตรวจสอบความปลอดภัยอาจเกิดขึ้นที่หนึ่งใน “สถานีชั่งน้ำหนัก” หลายแห่งที่เราเห็นตามริมทางหลวงผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้รับผิดชอบรถขนส่งสารเคมีโดยตรงในการบรรทุกสินค้า จากต้นทางไปยังปลายทาง ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องประกันว่าสินค้าของเขาจะถูกจัดฉากอย่างปลอดภัยภายในหน่วยลาก รถขนส่งสารเคมีสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการทางกล เช่น สายรัด สายรัด คานรับน้ำหนัก และการค้ำยัน นอกจากนี้ยังต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในการทำงานของสารเคมีอันตรายบางประเภท วัตถุอันตราย และวิธีที่ รถขนส่งสารเคมี กำหนดให้บรรจุวัตถุอันตราย

เจ้าของรถจำเป็นต้องทำประกันยานพาหนะของตนวิธีหลักอย่างหนึ่ง

เมื่ออยู่ในหน่วยลากเดียวกันรถขนส่งสารเคมี ยังกำหนดว่ารถแทรกเตอร์และหน่วยลากจูงเป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ความลึกของดอกยาง การตรวจสอบแรงดันอากาศ ความปลอดภัยและเบรกสปริง ไฟและป้ายระบุตำแหน่ง ชุดตอบสนองฉุกเฉิน และคำแนะนำในการตอบสนองต่อ เป็นเพียงความรับผิดชอบบางส่วนที่ผู้ควบคุมยานยนต์

และเจ้าของรถจำเป็นต้องทำประกันยานพาหนะของตนวิธีหลักอย่างหนึ่งในการให้สมาชิกในทีมเผชิญเหตุได้เบาะแสว่ามีอะไรอยู่ในรถพ่วงหรือรถบรรทุกที่พลิกคว่ำคือการตรวจสอบด้านข้างของรถพ่วง รถขนส่งสารเคมีที่ปลอดภัยกำหนดว่าเมื่อมีการขนย้ายวัสดุอันตราย จะมีป้ายระบุเฉพาะที่ด้านข้างทั้งสี่ด้านของรถพ่วงหรือรถตู้รถขนส่งสารเคมี งานของสมาชิกในทีมรับมือ ตำรวจ นักดับเพลิง และแม้แต่คนขับรถบรรทุกเอง ทำได้ง่ายขึ้นอย่างมากด้วยการระบุเนื้อหาของหน่วยลาก