Tag Archives: สักคิ้วสไลด์

การสักคิ้วควรสักแบบไหนเหมาะกับใคร ?

งานสักคิ้ว 3 มิติแบบ เมจิกสไลค์ (Magic Slide) เทคนิคเกาหลี เป็นงานที่เหมาะกับท่านลูกค้าที่ชอบความเข็ม เหมือนการเรียนแบบการเขียนคิ้วปกติทั่วๆไปให้มากที่สุด ซึ่งงานสักคิ้วสไลด์จะเหมาะกับบุคคลที่ต้องชอบการแต่งหน้าทำงานหรือออกงานเป็นประจำ เพื่อให้ดูเหมือนการเขียนคิ้วไม่ต้องมาเสียเวลาในการเขียนคิ้วบ่อยๆ ซึ่งการทำก็ต้องใช้เครื่องมือในการทำคิ้วก็จะมีความแตกต่างกันแต่ล่ะแบบอของการสักคิ้วมิติลายเส้นและคิ้วมิติแบบสไลค์ ก็จะมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่งานนั้นๆค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การจะสักคิ้วจะขึ้นอยู่กับความชอบ ของแต่ละบุคคลเป็นหลัก โดยเราจะเป็นผู้ตัดสินใจจากความชอบส่วนตัวว่าต้องการคิ้วแบบไหน แต่ให้อยู่ในหลักความเหมาะสม กับรูปแบบโครงสร้างคิ้วที่เข้ากับโครงหน้าที่ถูกต้องและออกมาสวยงามด้วยค่ะ