Tag Archives: ความสวย

คอลลาเจนที่รู้จักมีอรรถประโยชน์ต่อตัวเองมากน้อยเพียงใด

คอลลาเจน เป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผิดแผกแตกต่างจากโปรตีนโดยปกติอย่างกับเอนไซม์ เส้นใยคอลลาเจนมีลักษณะเป็นสายเกลียวที่มีกลุ่มโมเลกุลเกี่ยวพันกันมากมาย โดยปกติหนังจะมีคอลลาเจนเป็นเค้าโครงอยู่มาก คอลลาเจนนั้นไม่ได้มีอยู่ที่หนังส่วนหน้าอกอย่างเดียว อวัยวะด้านในร่างกาย ตัวอย่างเช่น ผังผืด โครงกระดูกอ่อน เอ็น เอ็นกล้ามเนื้อ และโครงกระดูก คอลลาเจนที่เป็นองค์ประกอบหลักของชั้นผิวมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “เค6fราติน”

เคราติน มีหน้าที่สร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่น เมื่อสารเคราตินในชั้นผิวลดลง จึงเกิดริ้วรอย บนชั้นผิว ยิ่งไปกว่านี้ เคราตินมีหน้าที่สร้างความหยุ่นให้ผนังเส้นเลือด เกี่ยวข้องช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ทั้งยังคือส่วนประกอบของเนื้อเยื่อกระจกตาพร้อมกับเลนส์ตาด้วย

ภายในทางการแพทย์คอลลาเจนมีการใช้ในศัลยกรรมเสริมแต่งอย่างแพร่สะพัด โดยคือการช่วยแก้ไขผู้ป่วยแผลเป็นเผาสำหรับสร้างโครงกระดูกใหม่ ทั้งยังใช้ในเป้าหมายทางทันตกรรม ออร์โทพีดิกส์พร้อมกับศัลยกรรมอื่นอีกมาก

ดังนี้เพราะว่าเมื่อคอลลาเจนผ่านการละลายด้วยน้ำจะกระจายตัวออกเป็นสารซ้อนกันของคอลลาเจนเปปไทด์แบบ Polyproline II ไม่ก็เจลาติน เว้นแต่ว่าการใช้เป็นของกินแล้ว คอลลาเจนยังใช้เป็นส่วนผสมของยา เครื่องสำอาง เมื่อสังเกตในแง่ของอุตสาหกรรมของกิน สารคอลลาเจนมิได้มีกรดอะมิโนที่มีคุณค่าต่อร่างกาย แต่มีกระจายข่าวเชิงการค้าว่าสินค้าที่มีองค์ประกอบคอลลาเจนอาจหยุดยั้งการปรากฏริ้วรอยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย ซึ่งยังปราศจากผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ออกมา ช่วยเหลือการบอกข่าวภายในลักษณะนี้ สนใจเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rubycollagenthailand.com/