Category Archives: รีไฟแนนซ์รถ

การรีไฟแนนซ์สินเชื่อรถยนต์ของคุณทางออนไลน์

โดยทั่วไปคะแนนเครดิตที่ไม่ดีจะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ามาก บางครั้งอาจส่งผลเสียต่อการรีไฟแนนซ์รถยนต์ของคุณได้ อาจทำให้คุณต้องจ่ายค่าประกันเพิ่มขึ้น แม้ว่ารีไฟแนนซ์รถการรีไฟแนนซ์สินเชื่อรถยนต์ของคุณในระยะแรกจะเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนปีที่สามหรือสี่ แต่ผลประโยชน์หลังปีที่สี่นั้นน้อยกว่ามากดอกเบี้ยเงินกู้รถยนต์ของคุณจะจ่ายในช่วงที่ชำระเงินก่อนกำหนด ดังนั้นคุณควรขอสินเชื่อรถยนต์รีไฟแนนซ์ทันทีที่อัตราดอกเบี้ยลดลง

ผู้ที่มีคะแนนเครดิตไม่ดีจะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก รีไฟแนนซ์รถแม้กระทั่งถึงร้อยละ 20 ถึง 25% เป็นการยากมากที่จะจ่ายในระยะยาว เคล็ดลับต่อไปนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีคะแนนเครดิตไม่ดีรอสองสามเดือนรออย่างน้อย 3 ถึง 6 เดือนหลังจากรับสินเชื่อรถยนต์ครั้งแรก หลังจากระยะเวลา 6 เดือน รีไฟแนนซ์รถคุณสามารถเริ่มมองหาบริษัทรีไฟแนนซ์สินเชื่อรถยนต์ได้ ในการรีไฟแนนซ์ คุณไม่ต้องออกเงินกู้เพิ่มเติม คุณเพียงแค่ทำการโอนจากสถาบันการเงินหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

คุณได้รับประโยชน์จากการรีไฟแนนซ์รถยนต์ และในขณะเดียวกัน

โดยการโอนเงินกู้คุณสามารถลด APR ของคุณได้ สถาบันการเงินส่วนใหญ่ไม่คัดค้านการเคลื่อนไหวดังกล่าวรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญรีไฟแนนซ์รถ หากคุณไม่พบตัวเองเป็นบริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์ ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ มีเว็บไซต์มากมายที่ค้นหาการรีไฟแนนซ์อัตโนมัติสำหรับผู้ที่มีเครดิตไม่ดีชำระเงินต้นบางส่วนคุณสามารถซื้อรีไฟแนนซ์รถราคาไม่แพงได้โดยส่งเงินต้นบางส่วนไปยังสถาบันการเงิน นี่เป็นวิธีที่ดีในการทำให้รีไฟแนนซ์รถลดลงสองสามเปอร์เซ็นต์

คุณได้รับประโยชน์จากการรีไฟแนนซ์รถยนต์ และในขณะเดียวกัน คุณก็จะสามารถชำระคืนเงินกู้รถยนต์ของคุณได้อย่างรวดเร็วรักษาบันทึกธนาคารที่ดีเป็นเวลา 6 เดือน รีไฟแนนซ์รถธนาคารและสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะมองหาบันทึกธนาคารในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของคุณ ดังนั้น ก่อนรีไฟแนนซ์รถของคุณ รีไฟแนนซ์รถคุณควรแน่ใจว่าคุณจ่ายบิลตรงเวลาอย่างน้อยหกเดือน ธนาคารอาจเสนอข้อตกลงการรีไฟแนนซ์รถยนต์ให้คุณง่ายขึ้นมีสำเนาคะแนนเครดิตของคุณ

ขอคำแนะนำจากผู้ใช้รายอื่นหากคะแนนเครดิตของคุณ

คุณควรตรวจสอบคะแนนเครดิตของคุณเสมอก่อนตัดสินใจ คุณสามารถขอสำเนารายงานเครดิตของคุณทางออนไลน์ได้จากหน่วยงานอ้างอิงเครดิตหากคุณพบความคลาดเคลื่อน รีไฟแนนซ์รถคุณควรติดต่อหน่วยงานทันที พนักงานขายหรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อหลายคนอาจทำให้คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับคะแนนเครดิตของคุณ และอาจเรียกเก็บอัตราที่สูงกว่า

ดังนั้น คุณควรมีรายงานเครดิตของคุณในขณะเจรจาเคล็ดลับอีกประการหนึ่งที่ฉันใช้คือพิมพ์บางอย่างเช่นฟอรัมการรีไฟแนนซ์รถยนต์ ลงในเครื่องมือค้นหาและดูว่าเกิดอะไรขึ้น หากคุณพบฟอรัมที่มีชีวิตชีวา รีไฟแนนซ์รถยนต์คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับผู้ให้กู้ที่คุณสนใจ รีไฟแนนซ์รถจากผู้ใช้รายอื่นหากคะแนนเครดิตของคุณน้อยกว่า 600 อย่าส่งใบสมัครสินเชื่อที่ยังคงถูกปฏิเสธ การปฏิเสธจะทำให้คะแนนเครดิตของคุณลดลงไปอีก มองหาผู้เชี่ยวชาญผู้ให้กู้สินเชื่อที่ไม่ดี http://a-autolease.com