ห้องหับดำเนินงานสอบเทียบเครื่องไม้เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม (Calibration)

Calibration เป็นวิธีการหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้สร้างความเด็ดเดี่ยวว่าอุปกรณ์วัดที่ใช้งานอยู่นั้น ยังคงมีคุณลักษณะและหลักเกณฑ์เผง พอดีแก่การนำไปใช้งานในขั้นตอนผลิต สำหรับนำไปสู่ผลสุดท้ายนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาได้อย่างมีศักยภาพตามมาตรฐานที่โรงงานเจาะจง โดยการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) คือการเทียบเคียงค่าของวัสดุอุปกรณ์วัดของโรงงาน กับค่ามาตรฐานของห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่อาจสอบกลับได้สู่กฏเกณฑ์แห่งชาติ ไม่ก็หลักเกณฑ์ระหว่างประชาชาติได้ เพราะว่าในการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) จะต้องรายงานค่าความไม่แน่นอนของอัตราวัด ด้วยเสมอ ในสมัยนี้ ทุกกฏเกณฑ์สากล จะมีกฎเกณฑ์ที่กล่าวถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ทั้งปวง

การสอบเทียบวัสดุอุปกรณ์วัด (Calibration) ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ TIC มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ได้รับการยืนยันกฏเกณฑ์สากล มีวัสดุอุปกรณ์กฏเกณฑ์จากยุโรปและสหรัฐฯ อาจจะสอบกลับถึงเกณฑ์นานาชาติ  บุคลากรที่กระทำสอบเทียบมีความสามารถ ความช่ำชองและความเ17-5-2560 9-48-38ป็นมาการอบรมอย่างสมบูรณ์ เป็นไปตามเงื่อนไขตามเกณฑ์ ประกันช่วงเวลาสอบเทียบ 7 – 10 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งค้ำประกันการสอบเทียบ บริการรับ – ส่งอุปกรณ์วัดของท่านฟรี บริการแจ้งเตือนผู้บริโภคเมื่อครบรอบการสอบเทียบ มีบริการทำสัญญาจ้างสอบเทียบรวมต่อเดือน หรือ ต่อปี โดยมีส่วนลดเยี่ยม มีบริการวางขายอุปกรณ์วัดพร้อมทั้งบังคับการทางอุตสาหกรรมทุกชนิด เพราะในกรณีที่สั่งซื้อหาของซื้อของขายพร้อมกับบริการสอบเทียบ มีส่วนลดค่าสอบเทียบ 20 % รับหารือคำถามด้วยว่างานสอบเทียบ โดยทีมบุคลากรที่มีความช่ำชอง

กรณีเครื่องมือวัด อยู่เหนือเครือข่ายการให้บริการ ห้องปฏิบัติการยินดีส่งสอบเทียบเคลื่อนยังห้องปฏิบัติการอื่น โดยจะรับผิดชอบในการรับ – ส่งเครื่องมือทั้งมวล